صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۱۲,۶۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۶۸۷,۳۳۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۵۹,۹۸۴,۷۲۲,۲۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۵۶,۲۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۵۵,۱۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۵۵,۱۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۶۵۶,۲۱۲ ۶۵۵,۱۴۳ ۶۵۵,۱۴۳ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۸۵۹,۹۸۴,۷۲۲,۲۴۹
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۶۵۶,۲۵۰ ۶۵۵,۱۸۰ ۶۵۵,۱۸۰ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۸۶۰,۰۳۳,۶۷۳,۹۱۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۶۵۶,۲۸۷ ۶۵۵,۲۱۷ ۶۵۵,۲۱۷ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۸۶۰,۰۸۲,۶۳۴,۵۴۷
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۶۶۴,۰۸۹ ۶۶۳,۰۳۵ ۶۶۳,۰۳۵ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۸۷۰,۳۴۵,۱۹۹,۸۷۰
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۶۶۴,۱۲۶ ۶۶۳,۰۷۲ ۶۶۳,۰۷۲ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۸۷۰,۳۹۳,۴۳۳,۵۲۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۶۶۵,۵۷۶ ۶۶۴,۵۲۰ ۶۶۴,۵۲۰ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۸۷۲,۲۹۴,۲۳۵,۶۴۷
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۶۶۷,۳۴۶ ۶۶۶,۲۸۷ ۶۶۶,۲۸۷ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۸۷۴,۶۱۳,۵۵۷,۳۱۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۶۷۲,۲۳۰ ۶۷۱,۱۷۶ ۶۷۱,۱۷۶ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۸۸۱,۰۳۱,۰۴۰,۷۹۷
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۶۷۲,۲۶۷ ۶۷۱,۲۱۳ ۶۷۱,۲۱۳ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۸۸۱,۰۷۹,۳۵۱,۰۰۶
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۶۷۲,۳۰۴ ۶۷۱,۲۴۹ ۶۷۱,۲۴۹ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۸۸۱,۱۲۷,۶۷۰,۰۶۶
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۶۷۳,۰۳۶ ۶۷۱,۹۶۲ ۶۷۱,۹۶۲ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۸۸۲,۰۶۲,۵۱۱,۰۶۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۶۷۹,۰۳۱ ۶۷۷,۹۴۸ ۶۷۷,۹۴۸ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۸۸۹,۹۲۰,۸۰۶,۰۳۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۶۸۱,۹۱۸ ۶۸۰,۸۳۱ ۶۸۰,۸۳۱ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۸۹۳,۷۰۵,۰۹۹,۴۶۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۶۸۳,۷۶۷ ۶۸۲,۶۷۷ ۶۸۲,۶۷۷ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۸۹۶,۱۲۸,۲۸۶,۶۰۲
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۶۸۸,۱۳۰ ۶۸۷,۰۳۴ ۶۸۷,۰۳۴ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۹۰۱,۸۴۷,۱۵۵,۲۱۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۶۸۸,۱۶۸ ۶۸۷,۰۷۲ ۶۸۷,۰۷۲ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۹۰۱,۸۹۷,۵۳۱,۶۴۱
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۶۸۸,۲۰۷ ۶۸۷,۱۱۱ ۶۸۷,۱۱۱ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۹۰۱,۹۴۸,۷۵۶,۸۱۴
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۶۹۷,۵۵۹ ۶۹۶,۴۴۹ ۶۹۶,۴۴۹ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۹۱۴,۲۰۶,۲۲۳,۱۹۷
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۷۰۲,۷۴۹ ۷۰۱,۶۳۲ ۷۰۱,۶۳۲ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۹۲۱,۰۰۹,۲۹۱,۷۴۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۷۴۰,۶۹۷ ۷۳۹,۵۲۲ ۷۳۹,۵۲۲ ۰ ۰ ۱,۳۳۵,۵۴۸ ۰ ۲۲,۸۸۰ ۱,۳۱۲,۶۶۸ ۹۷۰,۷۴۷,۳۵۲,۰۲۱
  مشاهده همه