صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۴۶,۶۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۲۵۳,۳۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۰۴,۹۵۶,۲۸۸,۸۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۱۵,۰۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۱۰,۲۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۱۰,۲۵۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۸۱۵,۰۱۱ ۸۱۰,۲۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۴۶,۶۲۲ ۶۰۴,۹۵۶,۲۸۸,۸۷۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۸۱۵,۰۶۸ ۸۱۰,۳۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۴۶,۶۲۲ ۶۰۴,۹۹۹,۰۳۷,۸۰۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۸۱۵,۱۲۶ ۸۱۰,۳۷۲ ۰ ۱۰,۴۵۱ ۰ ۰ ۰ ۷۴۶,۶۲۲ ۶۰۵,۰۴۱,۷۸۶,۷۸۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۸۳۶,۱۸۱ ۸۳۱,۲۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۳۶,۱۷۱ ۶۱۱,۹۲۲,۷۶۹,۴۸۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۸۴۹,۹۸۳ ۸۴۴,۹۸۳ ۰ ۵۰,۲۱۲ ۰ ۰ ۰ ۷۳۶,۱۷۱ ۶۲۲,۰۵۱,۹۸۶,۷۶۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۸۷۳,۸۷۶ ۸۶۸,۷۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸۵,۹۵۹ ۵۹۵,۹۰۱,۲۹۳,۵۴۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۸۹۶,۰۵۱ ۸۹۰,۸۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸۵,۹۵۹ ۶۱۱,۰۸۸,۲۸۵,۳۴۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۸۹۶,۱۱۳ ۸۹۰,۹۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸۵,۹۵۹ ۶۱۱,۱۳۰,۶۸۵,۲۵۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۸۹۶,۱۷۵ ۸۹۰,۹۷۶ ۰ ۴۶,۵۹۷ ۰ ۰ ۰ ۶۸۵,۹۵۹ ۶۱۱,۱۷۳,۰۸۵,۲۱۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۸۹۴,۳۶۴ ۸۸۸,۷۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۳۹,۳۶۲ ۵۶۸,۲۵۵,۹۴۶,۷۳۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۸۹۸,۰۷۴ ۸۹۲,۲۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۳۹,۳۶۲ ۵۷۰,۴۴۷,۳۲۵,۳۵۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۹۲۶,۷۲۶ ۹۲۰,۸۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۳۹,۳۶۲ ۵۸۸,۷۳۳,۴۴۰,۱۹۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۹۴۳,۲۴۹ ۹۳۷,۴۹۴ ۰ ۸۸,۱۸۰ ۰ ۰ ۰ ۶۳۹,۳۶۲ ۵۹۹,۳۹۸,۳۵۴,۸۷۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۹۱۹,۱۱۹ ۹۱۲,۹۶۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵۱,۱۸۲ ۵۰۳,۲۰۹,۰۳۰,۰۷۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۸۸۲,۱۳۳ ۸۷۶,۲۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵۱,۱۸۲ ۴۸۲,۹۵۵,۸۲۸,۷۳۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۸۸۲,۲۰۱ ۸۷۶,۲۸۷ ۰ ۶۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵۱,۱۸۲ ۴۸۲,۹۹۳,۵۰۷,۷۴۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۸۶۷,۸۸۸ ۸۶۱,۲۵۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۱,۱۸۲ ۴۲۳,۰۳۱,۱۳۱,۰۲۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۸۲۴,۲۸۸ ۸۱۸,۱۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۱,۱۸۲ ۴۰۱,۸۶۶,۰۹۴,۳۴۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۷۷۹,۲۹۴ ۷۷۳,۳۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۱,۱۸۲ ۳۷۹,۸۵۸,۴۲۲,۰۵۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۸۰۷,۴۶۴ ۸۰۱,۳۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۱,۱۸۲ ۳۹۳,۶۰۷,۵۲۵,۰۴۴